Pracownia Myśli Gabinet Psychoterapii - Martyna Borkowska

Jak Pomagam

Psychoterapia

Psychoterapia jest procesem tworzonym przez współpracę psychoterapeuty i klienta. Ma formę rozmowy. Jej celem jest rozpoznanie i osłabianie działania przyczyn trudności klienta, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, których nie można uniknąć oraz zwiększanie zdolności do satysfakcjonującego życia. Efektem procesu psychoterapii jest lepsze zrozumienie siebie i swoich zachowań, prowadzące do odczuwania większej satysfakcji w relacjach z innymi ludźmi, a także w wewnętrznej relacji z samym sobą.

Czas trwania psychoterapii zależy od problemu zgłoszonego przez klienta i wynosi od kilku do kilkudziesięciu sesji. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjno diagnostyczny, na którym ustalam z pacjentem problemy do pracy terapeutycznej, jego oczekiwania wobec terapii oraz podejmuję decyzję o dalszej współpracy. Następnie zawierany jest Kontrakt Terapeutyczny określający warunki uczestniczenia w terapii, jej cele oraz koszt. Kolejne spotkania odbywają się regularnie raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Konsultacje psychologiczne dla rodziców

Konsultacja u psychologa ma na celu udzielenie wsparcia i pomocy we wszystkich rodzicielskich wątpliwościach oraz pozwala upewnić się co do prawidłowości i niepokojących zachowań dziecka. Udzielam konsultacji m.in. w obszarach budowania relacji i komunikacji z dzieckiem. Szczególnie zapraszam do kontaktu rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (2-6 lat).

Poradnictwo psychologiczne

Jest metodą pomocy skoncentrowaną na rozwiązaniu konkretnego problemu, który zgłosił klient. Ma bardzo jasno określony cel oraz ilość spotkań. Najczęściej, do skorzystania z porady psychologa skłaniają ludzi sytuacje kryzysowe, zawirowania życiowe, nieradzenie sobie ze stresem, trudne emocjonalnie doświadczenia, potrzeba dowiedzenia się jak postępować w kontakcie z osobą chorą, cierpiącą, przechodzącą trudne chwile, wymagającą wsparcia.

W tym przypadku wizyta w gabinecie nie ma związku z leczeniem, a jest raczej formą psychoedukacji, czyli poszerzeniem wiedzy na tematy związane ze zdrowiem psychicznym, uwzględniając specyfikę konkretnego problemu klienta. W tym przypadku osoby korzystające z porady psychologa mają szansę uzyskać praktyczne wskazówki, w jaki sposób poradzić sobie z przeżywanymi stanami, by nie paść ich ofiarą. Z drugiej strony uzyskać profesjonalne wsparcie, co ułatwi im utrzymanie wewnętrznej równowagi, a to sprzyja sprostaniu wyzwaniom codzienności.

Interwencja kryzysowa;

Jest to metoda pracy skierowana do osób, które doświadczyły skrajnie trudnych przeżyć, traum, wypadków, krytycznych zdarzeń, nadużyć bądź przemocy, albo wciąż są na nią narażone choćby ze strony toksycznych partnerów. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i zapobieganie dalszej dezorganizacji.