Pracownia Myśli Gabinet Psychoterapii - Martyna Borkowska

O mnie

Nazywam się Martyna Borkowska. Jestem psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kwalifikacje do zawodu psychoterapeuty zdobyłam w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, gdzie ukończyłam czteroletnie szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam także Studium Psychoterapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, uzyskując certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (certyfikat PARPA nr 1535). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W gabinecie “Pracownia Myśli” prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię par oraz konsultacje dla rodziców. Pracuję w podejściu integracyjnym. Oznacza to, że korzystam z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, aby odpowiednio dobrać metody pracy do konkretnych trudności Klienta. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (DDD). Pomagam moim klientom uwolnić się od śladów przeszłości i rozwijać w sobie dojrzałość, rozumianą jako zdolność do opiekowania się samym sobą, wspierania siebie, tworzenia bliskich relacji z innymi ludźmi oraz konstruktywnego radzenia sobie z aktualnymi trudnościami. Porusza mnie, kiedy człowiek dąży do zdrowia i równowagi psychicznej pokonując własne cierpienie i ograniczenia.

Pracuję także w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień „ANON” w Koszalinie, gdzie w Poradni Psychologicznej pomagam osobom doświadczającym trudności i zaburzeń psychicznych, a w Poradni Leczenia Uzależnień osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz prowadzę indywidualna psychoterapię osób z syndromem DDA.

Współpracuję również z Przedszkolem Anglojęzycznym „Mały Poliglota” w Kołobrzegu, gdzie prowadzę obserwacje psychologiczne dzieci oraz warsztaty dla rodziców z tematyki emocji i trudnych zachowań u dzieci.

Ponadto swoje doświadczenie zawodowe w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej zdobywałam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku, Ośrodku Leczenia Uzależnień oraz Oddziale Leczenia Nerwic w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Następnie przez kilka lat pracowałam jako psycholog i specjalista psychoterapii uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.Współpracuję także ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Klępczewie oraz Świdwinie prowadząc psychologiczne konsultacje indywidualne oraz grupowe rozwijające kompetencje społeczne uczestników oraz wspieram pracę zespołu opiekunów.